Futura identiteit

De Vraag

Futura Zorg vroeg ons om hun huisstijl op te frissen. Met name de website en social media kanalen van deze organisatie voor kleinschalige woonzorglocaties voor ouderen vroeg om een herkenbare, eigen, warme uitstraling. Passend bij de organisatie: informeel, laagdrempelig en korte lijnen.

OnZE AANPAK

In ons voorstel hebben we eerst gekeken naar de huidige situatie en de gewenste situatie. Daarbij is een concept geformuleerd voor de visuele identiteit die de missie en kernwaarden van Futura Zorg ondersteunt en complimenteert.

Aan de hand van diverse impressies van toepassingen konden we een totaalbeeld schetsen van de vernieuwde huisstijl. Eenduidigheid en samenhang in de diverse uitingen zijn daarbij belangrijke gegevens, evenals eigen fotografie om de unieke sfeer van de organisatie op de juiste manier in beeld te brengen.

HET RESULTAAT

Om tot een samenhangend concept te komen voor de visuele identiteit van Futura Zorg stellen wij de mens centraal. Dit geldt zowel voor bewoners en hun naasten als voor (nieuwe) medewerkers. Herkenning en erkenning voor de doelgroep(en) zijn hierbij de kernbegrippen. Echte mensen, met echte verhalen. Zij zijn immers de beste ambassadeurs van Futura.

Voor de fotografie kiezen we dan ook voor foto’s van eigen bewoners en medewerkers; professioneel gemaakte persoonlijke, storytelling foto’s vormen de rode draad in de nieuwe visuele identiteit van Futura Zorg.

De fotografie vormt samen met de verhalen van de bewoners de rode draad in de diverse uitingen, waaronder een nieuwe website.

DE KUNST VAN FUTURA

De kleinschalige zorg- en woonhuizen voor ouderen van Futura Zorg hadden de behoefte aan rust en warmte in de gemeenschappelijke woonruimtes en aan afleiding van buitendeuren in verband met dwaalgedrag van een aantal bewoners. Futura vroeg ons mee te denken aan een concept waarin we beide onderwerpen konden aanpakken. Het enthousiasme over een bepaald schilderij uit het Rijksmuseum was uitgangspunt voor ons concept.

Met de bewoners van het Futurahuis gingen we in gesprek over de schilderijen in het Rijksmuseum. Naar aanleiding daarvan bedachten we een concept waarin onder andere buitendeuren beplakt zijn met prints van de schilderijen. Ter decoratie van de gemeenschappelijke leefruimtes hingen we doeken met prints van schilderijen uit het Rijksmuseum op. De gekozen schilderijen hebben allemaal een rustige uitstraling binnen hetzelfde thema.

Met dank aan Rijksmuseum Amsterdam.

 

Referentie

VergelijkbarE CASES