ZINGEN IN HET DONKER

Omschrijving

Er kunnen nog zoveel onderzoekgegevens en cijfers aangedragen worden om huiselijk geweld en de impact ervan onder de aandacht te brengen, maar om echt inzicht te verschaffen, is meer nodig. De Mutsaersstichting koos voor een kunstzinnige benadering. De film Zingen in het donker met in de hoofdrollen Carice van Houten, Frank Lammers, Aart Staartjes en Gaite Jansen werd gemaakt. Holland Art Group bracht partijen voor script, titelsong, regie, filmcrew en cast bij elkaar en deed de begeleiding

Projectgegevens

Klant: Mutsaersstichting
Jaar: 2008
Kunstenaar: n.v.t.
Type: film