MUTSAERSSTICHTING HUISSTIJL

Omschrijving

Met het meerjarenbeleidplan Toon & Koers werd een ingrijpend veranderingsproces bij de Mutsaersstichting opgestart. Met veel positieve ontwikkelingen op allerlei gebied.Holland Art Group werd gevraagd om het bedenken en creëren van een nieuw logo en een daarbij behorende corporate identity.  In samenwerking met Jean-Paul Marsman ontwikkelde wij een complete huisstijl met nieuw logo, vrolijke huiskleuren en kunst als uitgangspunt.

Projectgegevens

Klant: Mutsaersstichting
Jaar: 2007-heden
Kunstenaar: Jean Paul Marsman
Type: toegepaste kunst