Pleyade Design Contest

| by | Geen categorie | 0 comments:

Na een succesvolle eerste editie van de Pleyade Design Contest schrijft Pleyade opnieuw een prijsvraag uit.
We vragen jongen ontwerpers om een product of toepassing te ontwikkelen dat ten goede komt aan de zelfredzaamheid van ouderen en in het bijzondere de cliënten van Pleyade

We nodigen studenten aan een (kunst)academie of design opleiding en beginnende
kunstenaars of ontwerpers uit om mee te denken over de zelfredzaamheid van onze
ouderen en een nieuw ontwerp te maken voor een product dat onze cliënten hulp biedt.
Zelfredzaamheid is het vermogen van ouderen om hun leven vorm te geven. Opdat zij
zoveel mogelijk zelf kunnen doen. Daar waar dat echt niet kan, krijgen zij ondersteuning
van anderen of maken zij gebruik van hulpmiddelen.
Een voorbeeld is de senioren alarmknop. Het doel is om iedereen zoveel mogelijk vrijheid,
veiligheid en rust te geven. Met de alarmknop om de hals of als polsband kan altijd hulp
ingeschakeld worden als dat nodig is. Kan er een waardig ontwerp gemaakt worden voor
het koord met grote rode knop, dat fraai om te zien en praktisch in gebruik is?
Doe mee aan de wedstrijd, want jouw ontwerp kan echt iets betekenen voor de ouderen!

Winnaar

Behalve de kans op een betaalde opdracht voor het uitwerken van het ontwerp voor
productie en ingebruikname binnen de zorglocaties van Pleyade, organiseren we voor de
winnaar een eigen expositie op een mooie locatie in Arnhem in samenwerking met
Museum Arnhem. Hierbij staat het winnende ontwerp centraal. Bovendien ontvangt de
winnaar, én de nummers twee en drie, een geldbedrag.

Inschrijven

Kijk voor meer informatie, de opdracht en het reglement op www.pleyadedesigncontest.nl.
Inschrijven met een eerste ontwerp kan per mail naar info@pleyadedesigncontest.nl of per
post naar Pleyade Design Contest, p/a Holland Art Group, Postbus 6394, 5600 HJ
Eindhoven. Inschrijven is mogelijk tot en met 8 september 2017 23:59 uur.
Met vragen over Pleyade Design Contest kun je contact opnemen met een van de leden
van Team Pleyade Design Contest, telefonisch via: 040 2433322 of per e-mail:
info@pleyadedesigncontest.nl.